متن زیر قراردادی حقوقی بین شما به عنوان کاربر وب‌سایت و “های! فود” می‌باشد.

 

۱- مالکیت معنوی

کلیه عناصر موجود در این وب‌سایت شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلا متعلق به سایت “های! فود” بوده و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور سایت “های! فود”، اجازه کپی کردن، توزیع، نشر مجدد، واگذاری (Download) نمایش، ارسال و انتقال آن‌ها را ندارد.

 

۲- شرایط استفاده از خدمات سایت

به محض پذیرش عضویت شما در سایت “های! فود”، عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.