ردیف عنوان شغلی جنسیت
شرایط احراز
مزایای شغلی
1حسابدار فروشخانم یا اقاسن: حداقل 30 حداکثر 40 سال
تحصیلات: کارشناسی حسابداری
سابقه کار: حداقل 3 سال سابقه کار مرتبط
مهار شغلی: آشنا با کامپیوتر، خصوصا نرم افزار اکسل و نرم افزار راهکاران
آشنا با مغایرت گیری در حسابها ترجیحا با فروشگاه های زنجیره ای
مهارت های شخصی: روابط عمومی قوی، پشتکار، صبر و حوصله در پیگیری امور محوله
*بیمه تامین اجتماعی از روز اول

*بیمه تکمیلی درمان

*سایر مزایای قانونی و رفاهی
2سرپرست توزیعآقاسن: حداقل 30 سال – حداکثر 40 سال
مدرک تحصیلی: حداقل کاردانی یا کارشناسی
سابقه کار: حداقل 3 سال سابقه مرتبط
آشنا به مناطق استان تهران
آشنا به نرم افزارهای پخش ترجیحاً نرم افزار راهکاران
خلاقیت در حل مسأله
آشنا به شرکتهای حمل و نقل
*حقوق بالا 6 میلیون تومان

*پورسانت

*بیمه تامین اجتماعی از روز اول

*بیمه تکمیلی درمان

*سایر مزایای قانونی و رفاهی