ردیف عنوان شغلی جنسیت
شرایط احراز
شرح وظایفمهارت¬ها و توانمندی¬ها مزایای شغلی
1مدیر
بازاریابی و فروش
آقا/خانمسن:
- حداقل30 سال
تحصیلات:
- حداقل کارشناسی ترجیحاً رشته¬های مرتبط
سابقه¬ی کار مرتبط:
- حداقل 7 سال
نرم¬افزار:
- آشنا به نرم¬افزارهای فروش ترجیحاً راهکاران سیستم
- تسلط به نرم¬افزار آفیس
- مدیریت واحدهای فروش، پخش، بازاریابی و تبلیغات
- وصول مطالبات و پی¬گیری شکایات مشتریان
- تدوین برنامه¬های بازاریابی و فروش بر اساس اطلاعات بازار
- تدوین و نظارت بر اجرای برنامه¬های تبلیغات در کانال¬های مختلف
- تفکر تحلیلی و سیستمی
- توانایی مدیریت و نظارت
- توانمند در برنامه¬ریزی، الویت¬بندی و مدیریت زمان
- توانایی تولید گزارشات مدیریتی
- توانایی ارتباط و جلب اعتماد دیگران
حقوق ثابت:
- 10 میلیون تومان
حقوق ثابت و متغیر:
- حداکثر 20 میلیون تومان
بر اساس کیفیت عملکرد و حصول به تارگِت¬های فروش