• مثال:مهندسی کامپیوتر/سخت افزار
  • انواع فایل های مجاز : pdf, jpg, png.
    در صورت تمایل رزومه خود را برای ما ارسال نمایید.